Peloton of Gentlemen Classic @Palio

รับสมัคร : 2200 คน

ปิดรับสมัคร     Farm Chokchai Outdoor Sport ร่วมกับ Palio Khao Yai

Present

Pel-o-ton
/`pe-lə-,tӓn/ n. The main group of riders in a race. 
Riders in a peloton work together, conserve energy and perform better because of one another. 

กลุ่มนักปั่นจักรยานกลุ่มหลักในการแข่งขัน นักปั่นในลักษณะเป็นกลุ่มร่วมกัน ช่วยลดแรงปะทะของลม ทำให้ประหยัดพลังพลังงาน และเดินทางได้ระยะทางไกลกว่าการปั่นเดี่ยวลำพัง
 
 

 Peloton ภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “Platoon” หรือ หมวดทหาร ในการแข่งจักรยานหมายถึง “กลุ่มหลัก” หรือ กลุ่มนักปั่นที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการแข่งขัน

     การปั่นจักรยานเสือหมอบ หรือเสือภูเขา ในลักษณะเกาะกลุ่มเป็นเส้นตรง หรือที่เรียกว่า paceline นั้น เป็นลักษณะของการปั่นเข้ากลุ่มที่ให้ประโยชน์แก่สมาชิกทุกๆคน เพราะการปั่นในลักษณะนี้จะช่วยให้คนที่ปั่นตาม ลดแรงปะทะของลม ทำให้ประหยัดพลังงานเฉลี่ยถึง 26-27% เลยที่เดียว ทำให้สามารถประหยัดพลังงาน และเดินทางได้ระยะทางไกลกว่าการปั่นเพียงลำพัง อย่างไรก็ตาม การปั่นในลักษณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา และเรียนรู้ถึงหลักการพื้นฐานเพื่อความปลอดภัยของสมาชิก และของทั้งกลุ่ม
 

ที่มา Peloton of Gentlemen Classic

      ด้วยความชื่นชอบในกีฬาจักรยาน ของผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยาน รายการ Tour de Farm ได้พบกับประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ได้เห็นถึงมิตรภาพ การเสียสละ การรวมเป็นทีม และการแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษ จากการแข่งขันจักรยาน Tour de Farm ครั้งที่ 1 ในปี 2554 ซึ่งเป็นรายการ 3 วัน โดยในวันที่ 2 ของการแข่งขัน ขณะที่ปล่อยตัวออกไปประมาณกิโลเมตรที่ 10 ได้พบกับเพื่อนนักแข่งที่เกิดยางรั่วจอดอยู่ข้างทาง จึงตัดสินใจลงไปช่วยเปลี่ยนยางจนเสร็จ และหลังจากนั้นจึงได้เร่งปั่นทำเวลาเพื่อกลับไปให้ทันกลุ่มหน้า   จนสามารถปั่นไล่ทันกลุ่มที่นำจนทัน และได้คำชมจากเพื่อนๆกลุ่มนำว่า “เยี่ยมมากที่ปั่นมาจนทัน” จากนั้นจึงรวมกลุ่มปั่นกันต่อไป จนเมื่อถึงเนินสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย เขาจึงได้กล่าวชวนกลุ่ม ยกสปรินท์เข้าเส้นชัยพร้อมกัน แต่เมื่อกลุ่มได้สปรินท์มาถึงครึ่งทาง นักปั่นในกลุ่มได้ร่วมกันลดความเร็วลงโดยไม่ได้นัดหมาย และปล่อยให้เขา ได้เข้าเส้นชัยก่อน โดยที่ทุกคนต่างพร้อมใจกันปั่นตามเข้าเส้นชัยในลำดับต่อๆกันมา และจากครั้งนั้นจึงทำให้เขาได้เรียนรู้คำว่าสุภาพบุรษนักปั่นอย่างแท้จริง

     จากวันนั้น คำว่า “สุภาพบุรุษ” ได้ถูกถ่ายทอดไปยังรายการจักรยาน Tour de Farm ทุกๆครั้ง ภายใต้ Concept  “Fearless Gentlemen” เพื่อถ่ายทอดความเป็นสุภาพบุรุษให้เกิดขึ้นในวงการนักปั่นจักรยานสืบต่อเนื่องกันไป ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เสริมสร้างให้ผู้ที่มีใจรัก และมีน้ำใจเป็นนักกีฬามาร่วมแข่งขันกันในแบบสุภาพบุรุษ
 2. ส่งเสริมให้เกิดระเบียบวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม
 3. เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนมูลนิธิพิทักษ์เขาใหญ่

     จากวันเวลาและประสบการณ์การจัดรายการจักรยาน ของทีมงาน ได้หล่อหลอมจิตใจ ความรู้และประสบการณ์จนตกผลึก เป็นรายการจักรยาน ที่ชื่อว่า Peloton of Gentlemen Classic รายการจักรยานที่ไม่มุ่งเน้นเรื่องของชัยชนะ แต่เน้นถึงการร่วมกันทำงานกันเป็นทีม ที่มีผู้เสียสละความเหนื่อยสลับกันไปในการปั่นจักรยานนำกลุ่ม ที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักกันเลย เพื่อให้โอกาสแก่นักปั่นที่มีศักยภาพน้อยกว่าได้ปั่นจักรยานในระยะทางไกลในเวลาที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีความสนุกสนานสบายใจที่จะเหนื่อยเคียงข้างกับนักปั่นจักรยานผู้เสียสละท่านอื่นๆ เหมือนกัน และยังเป็นรายการจักรยานที่มุ่งเน้นให้นักปั่นมีเกียรติ มีมารยาท มีวินัย เคารพใน กฎกติกา กฎจราจร เพื่อนร่วมทาง รักษ์โลก และเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยไม่ย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆที่จะประสบได้ในเส้นทาง สภาพอากาศ และฤดูกาล

และนี่คือที่มา ของรายการจักรยาน Peloton of Gentlemen Classic

 

รูปแบบการจัดรายการ

     PELOTON OF GENTLEMEN CLASSIC  เป็นรายการจักรยานที่เน้นการแสดงออกของนักปั่นทั้งหญิงและชาย ที่มีความเป็นสุภาพบุรุษ ตลอดรายการการปั่นจักรยาน คือการเสียสละเพื่อให้เพื่อนนักปั่นได้ถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัย โดยตลอดเส้นทางมีความท้าทาย การอดทน เพื่อเอาชนะใจตนเอง และอุปสรรคของเส้นทางที่ขรุขระ ไม่ราบเรียบในบางช่วง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะจริงของถนน ตลอดจนฤดูกาลที่มีความร้อน หรือฝนที่อาจจะตกลงมาได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Marshal ผู้ควบคุมเส้นทาง รถพยาบาล ในจำนวนจำกัด นักปั่นจึงต้องดูแลรับผิดชอบตนเองให้เป็นพิเศษ และช่วยเหลือเพื่อนนักปั่นให้มากที่สุด   เป้าหมายของรายการนี้ คือ นักปั่นจักรยาน จะมีความสนุกสนานท้าทายในการปั่นทุกสภาวะ ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย  มีจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้ Concept Peloton of Gentlemen หรือ เพโลตอนของสุภาพบุรุษ

 

วัตถุประสงค์รายการ Peloton of Gentlemen Classic

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักปั่นจักรยาน เกิดจิตสำนึก และแสดงออกถึง มารยาทความเป็นสุภาพบุรุษ อย่างเป็นรูปธรรมตลอดรายการ ด้วยการปั่นผ่านเส้นทางธรรมชาติ ด้วยความอดทน เสียสละในการปั่นแบบสลับเปลี่ยนช่วยกันนำลาก Peloton กลุ่มจักรยาน ให้นานที่สุด ตลอดเส้นทาง
 2. เพื่อนำรายได้ 100 บาทจากทุกค่าสมัคร นำไปบริจาคสนับสนุนโครงการจิตอาสาต่างๆ ด้านรักษ์โลก
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตร และสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบเส้นทาง

 

รูปแบบการปั่น และกติกา

 1. นักปั่นจักรยานที่มีความสามารถ และเป็นผู้เสียสละในการปั่นแบบสลับเปลี่ยนเพื่อลาก Peloton (จักรยานกลุ่มหลัก) ได้นานที่สุดตลอดเส้นทางจึงโอกาสที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด   กลุ่มหลักของรายการ (ไม่รวมกลุ่มที่มีจำนวนน้อยกว่า 30 คนลงไป)  โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน จากภาพถ่ายของคณะกรรมการผู้ตัดสินในทุกๆระยะทางประมาณ 10 km ตลอดเส้นทางหลังจากโรลลิ่งสตาร์ท 10 km. แรกไปก่อน ประกอบกับมารยาทในการปั่นจักรยานตามข้อกำหนดตลอดทั้งรายการ โดยการตัดสินของ Head Marshal ถือเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด การยอมรับในผลการตัดสินให้สมกับคำว่า “Peloton of Gentlemen” หรือ เพโลตองของสุภาพบุรุษนักปั่น
 2. นักปั่นที่เข้าเส้นชัยทุกคน สามารถเลือกรับสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ Dog Tag Jigsaw(ชิ้นใดก็ได้)  เนื่องจาก Peloton ภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “Platoon” หรือ หมวดทหาร ในการแข่งจักรยานหมายถึง “กลุ่มหลัก” หรือ กลุ่มนักปั่นที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการแข่งขัน จึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ ของรายการ พร้อมกับเซ็นชื่อบนแผ่น Signed Poster เกียรติยศ ในตำแหน่งของชิ้นที่เลือกไป
 3. ผู้ที่ปั่นจักรยานนำเดี่ยวเข้าเส้นชัย โดยไม่มีผู้ตาม และไม่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยลากกลุ่ม Peloton (เพโลตองที่มีจำนวน 30 คนขึ้นไป) ตามหลักฐานภาพถ่ายของคณะกรรมการผู้ตัดสินตลอดรายการ จะไม่มีโอกาสได้รับรางวัลเกียรติยศ
 4. เพื่อให้การปั่นจักรยานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการ จึงมีการกำหนดกติกาดังต่อไปนี้
  1. นักปั่นจักรยานต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
  2. ใช้จักรยานที่เหมาะสมกับทุกสภาพถนน(มีถนนขรุขระ และเป็นถนนลูกรังตามสภาพที่เป็นจริงของถนนที่ใช้สัญจรในปัจจุบัน ดังนั้นนักปั่นจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ปะยาง และอะไหล่ที่จำเป็นกับตนเองมาด้วย)
  3. มีการชี้หรือแสดงสัญลักษณ์มือกับนักปั่นท่านอื่นๆ เมื่อพบอุปรรคของเส้นทาง เช่นหลุม หรือทางขรุขระเป็นต้น
  4. ให้เกียรติกับนักปั่นผู้อื่นโดยแสดงคำพูดหรืออาการที่สุภาพในทุกกรณี
  5. ดูแลรักษารถของตนเองอยู่ในสภาพปลอกภัยและพร้อมใช้ ก่อนเข้าร่วมในรายการนี้
  6. ไม่ทิ้งขวดน้ำ ซองอาหารเสริม หรือเศษขยะอื่นๆบนเส้นทางโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะเป็นที่จัดไว้ให้สำหรับทิ้งในบริเวณงาน จุดให้น้ำ หรือถังขยะสาธารณะเท่านั้น
  7. แต่งตัวให้เท่ (มีมาตรฐานถูกต้องตามความปลอดภัย)
  8. ขอเชิญชวนสุภาพบุรุษนักปั่นทั้งหญิงและชายทุกท่านร่วมกันไว้หนวด หรือดัดแปลงตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเพื่อการประกวดนักปั่นหนวดเท่ ชิงรางวัลประจำรายการครั้งนี้
 5. การปล่อยตัวจะทยอยปล่อยพร้อมๆกัน โดยไม่มีการจับเวลาในรายการ
   

รายการนี้เหมาะสำหรับนักปั่นที่

 1. มีความชำนาญ และศักยภาพในการปั่นจักรยานระยะไกล
 2. มีทักษะในการปั่นนำ หรือปั่นตาม (Drafting)
 3. มีน้ำใจนักกีฬา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 4. เคารพ กฎกติกา กฎจราจร และเพื่อนร่วมทาง
 5. ไม่ย่อท้อกับอุปสรรคต่างๆที่จะประสบได้ในเส้นทาง สภาพอากาศ และฤดูกาล
 6. รักษ์โลก มีความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
   

สิ่งที่ผู้สมัครได้รับ

 1. หมวกแก๊ปจักรยานที่ระลึก ลาย “Peloton of Gentlemen Classic”
 2. อาหารเช้า และเครื่องดื่ม
 3. อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม หลังเข้าเส้นชัย
 4. จุดให้น้ำระหว่างทาง จำนวน 2 จุด

 

                          

 

สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุด จะได้รับแผ่น SIGNED POSTER ที่มีลายเซ็นของเพื่อนนักปั่นที่เข้าร่วมรายการทุกท่านบนนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก และเกียรติยศกับนักปั่นผู้ทรงเกียรติ ตาม Concept ของรายการ (JIGSAW เป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมที่จะขาดชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ เพราะทุกส่วนมีความสำคัญที่ทำให้ภาพนั้นมีความสมบูรณ์ที่สุด)
 2. ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่านจะได้รับสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ Dog Tag Jigsaw ท่านละ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของที่ระลึกถึงการร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการครั้งนี

​      

 

                                   

 

เส้นทาง

ระยะทาง 120 กิโลเมตร

หมายเหตุ กลุ่มนักปั่น 50 คนแรกที่เข้าแถวพร้อมปล่อยตัว จะได้รับสิทธิพิเศษ ปั่นเข้าไปข้างในบริเวณ ศูนย์การค้า Palio เมืองสไตล์อิตาเลี่ยน 
 

จุดให้น้ำ

 1. บริการน้ำดื่ม
 2. จุดให้น้ำในเส้นทาง จำนวน  2 จุด โดยจะไม่มีการส่งน้ำให้ แต่จะมีการตั้งโต๊ะ ให้นักปั่นจอดจักรยาน และหยิบน้ำดื่มเอง  
   

การจัดการบนเส้นทาง

 1. รถพยาบาล
 2. ทีมงานมาแชลเฉพาะจุดแยกใหญ่ นำขบวน และขนาบข้างขบวน Peloton ดูแลความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทาง เฉพาะแยกที่สำคัญ
 3. บริการทางการแพทย์
  1. บริการทางการแพทย์ จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการปั่นได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ
    

การตัดสินบนเส้นทาง

     จากภาพถ่ายของคณะกรรมการผู้ตัดสินในทุกๆระยะทางประมาณ 10 km ตลอดเส้นทางหลังจากโรลลิ่งสตาร์ท 10 km. แรก ประกอบกับมารยาทในการปั่นจักรยานตามข้อกำหนดตลอดทั้งรายการ โดยการตัดสินของ Head Marshal ถือเป็นเอกฉันท์และเป็นอันสิ้นสุด การยอมรับในผลการตัดสินให้สมกับคำว่า “Peloton of Gentlemen” หรือ สุภาพบุรุษนักปั่นของเพโลตอง
 

สถานที่จัดงาน

     ด้วยเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ และ ด้วย ปาลิโอ เขาใหญ่ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน จึงจัดรายการจักรยาน Peloton of Gentlemen Classic ครั้งที่ 1 ขึ้นที่ ปาลิโอ เขาใหญ่ โดยใช้ชื่อรายการว่า Peloton of Gentlemen Classic @Palio Khao Yai

 

การลงทะเบียนนักกีฬารับ Race Pack

      นักกีฬาสามารถลงทะเบียนรับ Race Pack ได้ในวันเวลาที่กำหนด ณ อาคาร ข้างลานจอดรถของ ปาลิโอ เขาใหญ่ โดยใช้เอกสารสำคัญดังนี้

 • อีเมล์ยืนยันการสมัครที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้สมัคร  
 • การรับแทนผู้อื่น ต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้สมัครมาด้วย
   

การจับเวลา

     เนื่องจากรายการจักรยาน Peloton of Gentlemen Classic เป็นรายการจักรยานที่ไม่มุ่งเน้นการแข่งขัน ดังนั้นจึงไม่มีการใช้ระบบจับเวลาในรายการ
 

การปล่อยตัวนักกีฬาจักรยาน

     เป็นการปล่อยตัวแบบ Gun Start โดยไม่มีการแบ่งรุ่น
 

จุดมอบของที่ระลึก และจุดบริการอาหารนักกีฬา บริเวณลานน้ำพุ Piazza Palio

     เมื่อนักปั่นเข้าเส้นชัยแล้ว จะต้องนำ BIB ติดเสื้อมาแสดงเพื่อรับสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ และอาหาร ในบริเวณดังกล่าว โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักกีฬาที่นำ BIB มาแสดงเท่านั้น
 

ที่จอดรถ

     ลานจอดรถ ปาลิโอ เขาใหญ่ และโรงแรมบาลิออส จำนวน 300 คัน
 

ที่พัก

 

    นักกีฬา และผู้ติดตามสามารถจองห้องพัก ได้ที่ ปาลิโอ อินน์ โทร. 044-365905 , 044-365955
และ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่  โทร. 044-365971-5 , 081-9993665 ได้ในราคาสุดพิเศษ 
สิทธิพิเศษ จาก Palio Inn และ Balios Resort Khao Yai ที่มอบให้กับนักกีฬาผู้สมัครรายการ
1. ห้องพัก ราคาพิเศษลด 40% – 60% ตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด
2. สะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากเป็นสถานที่จัดรายการ
3. รับ Race Pack ได้ทันที เมื่อ Check In โดยไม่ต้องไปที่จุดรับ Race Pack (ได้ทุกเวลาที่เข้า Check In)
4. สามารถ Check Out ได้ถึงเวลา 14.00 น.
5. นำจักรยานเข้าห้องพักได้ทั้ง Balios Resort Khaoyai และ Palio Inn ค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 1. ปาลิโอ เขาใหญ่  
- www.palio-khaoyai.com 
- https://www.facebook.com/welovepalio/

2. บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่
-  www.balioskhaoyai.com
- https://www.facebook.com/balios.resortkhaoyai/

 

การรับสมัคร

     ผ่านทางเว็บไซต์ www.farmchokchaisport.com

 

การชำระเงิน

 • ผ่าน E-Banking หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                               

เลขที่บัญชี  065-6-01488-1            บัญชี   กระแสรายวัน                                           

ชื่อบัญชี   บริษัท  โชคชัยอินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

 • ผ่านบัตรเครดิต

หมายเหตุ ระบบรับสมัครจะรักษาสิทธิ์การสมัครของผู้สมัครเป็นระยะเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง เริ่มนับจากเวลาสมัคร) หากเกินกำหนดการชำระเงิน ระบบจะยกเลิกการสมัครของผู้สมัคร เพื่อเปิดสิทธิ์ให้นักกีฬาท่านอื่นที่สนใจได้สมัครต่อไป
 

การประกันอุบัติเหตุ

* จำนวนรับสมัคร    800 คน

* ค่าสมัคร            900 บาท
 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 29  กันยายน 2560

15.00 - 20.00 น. ลงทะเบียนรับเบอร์ ที่จุดลงทะเบียน บริเวณลานจอดรถ ปาลิโอ  เขาใหญ่

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

05.00 - 06.30 น. ลงทะเบียนรับเบอร์, รับประทานอาหารเช้า และรายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นสตาร์ท

06.30 น. รวมพลชี้แจง และเน้นย้ำวัตถุประสงค์และกติกา

07.00 น. ปล่อยขบวนจักรยาน ณ จุดสตาร์ท บริเวณลานจอดรถด้านหลัง โดย 50 ท่านแรกที่เข้าแถวพร้อมปล่อยตัวก่อนตามลำดับ จะได้รับสิทธิพิเศษตอนปล่อยตัว โดยการปั่นเข้าไปภายในบริเวณ ศูนย์การค้า Palio เมืองสไตล์อิตาเลี่ยน

11.00 น. มอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ณ เวทีกลาง ลานน้ำพุ Piazza Palio

14.00 น. พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ

 

โครงการจิตอาสาต่างๆ ด้านรักษ์โลก

 

ช่องทางติดต่อสื่อสาร

Email : farmchokchaisport@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/PelotonOfGentelmen

โทรศัพท์ 0 2532 2846-8 ext: 1680, 1681

Mobile : 09 2639 9322

     Farm Chokchai Outdoor Sport ร่วมกับ Palio Khao Yai

Present

Pel-o-ton
/`pe-lə-,tӓn/ n. The main group of riders in a race. 
 

 

 

In a peloton, cyclists co-operate together to conserve energy and strengthen their performance as a result from working as a team.

 

The result of this co-operation reduces the air resistance slowing down cyclists and therefore lowering energy consumption, allowing a group of cyclists to travel further distances than if one were to cycle alone.

 

Peloton also means “platoon” or “military divisions” in French.

 

Cycling together in a peloton greatly helps to relieve fatigue in such strenuous sport. Fatigue, is of course, a decisive factor in the outcome of every race.

 

Traveling together in one integrated unit, often in a straight line called “pace line” has many kinds of advantages. This particular formation saves around 27% of energy throughout the entire race. While cyclists at the very front experienced high wind resistant, the cyclists following enjoys critical advantages, and then after a period of time, the cyclists at the front can maneuver further back to recover while someone else takes the lead.

 

However, it is important to study and learn the basic safety guidelines and principles of cycling on the road to ensure protection for all group members.

 

 

Background of Peloton of Gentlemen Classic

 

With great fondness of cycle sports, Chai Bulakul, managing director of Farm Chokchai group, has started The Tour de Farm Tournament in Khao Yai. This tournament has been held annually for over 5 consecutive years. The first TdF, extending over 3 days, offers the greatest experience of friendship, sacrifice, teamwork and a chance to be a true “gentleman cyclist”.

 

The act of being honorable and virtuous, and what the tournament is really all about.

 

On the second day of the race, after the first 10km from the starting point, Mr. Bulakul found a racer who had almost withdrawn from the race due to a punctured tire. Instead of racing ahead, he decided to stop and helped his fellow competitor to change the deflating tire.

Despite having temporarily exited the race to help, he rejoined the race with the same determination he had at the starting line, refusing to slow down until he caught up with the leader group.

Just before the finish line, on the last steep incline, he motivated other cyclists and competitors to face the challenge. During the last stretch of the course, all riders leading the race decided to slow down and let Mr. Bulakul cross the finish line first.

 

From that moment on, Mr. Bulakul truly learnt what it means to be a “Gentleman Cyclist”.

 

Since that day, the word “Gentleman” has been integrated into the name of the tournament, under the concept of “Fearless Gentlemen” 

 

An ideal racer that everyone in the tournament should strive to be.

 

This Concept Strives To:

 

   •     Strengthen sportsmanship amongst competitors

   •     Encourage discipline and following a gentlemanly code of conduct and social responsibility

   •     Support the Pitak Khao Yai foundation

 

The Peloton of  Gentlemen Classics therefore, not a tournament created by the Farm Chokchai Outdoors Sports organizers to just celebrate the victors. In fact, it’s purpose is to teach the importance and value of team work.

 

To succeed in any endurance-based sports, one must first realised the significance of collaboration and unity.

 

This tournament promotes such collaboration between competitors. The main goal of this tournament is to focus in a healthy competition between racers and to encourage racers to conduct themselves in a gentlemanly code of conduct: being righteous, humane, respectful towards one another as well as the environment and traffic regulations, to care for others around you and to always remain determined and strong no matter what obstacles presents itself along the way.

 

Pattern of Running the Program

 

Peloton of Gentleman Classic encourages all women and men to always act courteously towards one another. Many challenges faced on the road, including the heat, rain rocky pathways, as well as an understandably limited number of tournament officials, traffic controller and ambulances will put many racers’ sense of discipline to the test.

 

Thus each and every rider must take responsibility for themselves and help others as much as possible. The goal for every rider is to enjoy themselves while always remaining safe in all conditions, face all unexpected obstacles with caution while being environmentally conscious and having a great sense of sportsmanship.

 

   1     To encourage all riders to fully conscious and to conduct themselves in a gentlemanly manner throughout the entire tournament.

   2     ride through forested and natural areas with great caution and patience.

   3     sacrifice for the team for a period of time to form a successful Peloton.

   4     To donate 100 Baht as the registration fee which will go towards  environmental conservation projects.

   5     To promote tourism within the areas, as wells as local businesses and sponsor partners.

 

This tournament aims to celebrate those who contributed positively to the community, to those who apply their knowledge and skills with compassions, to those who faced challenges with determinations and many more.

 

   1     A skilled and contributive rider, who has sacrificed and made efforts to lead the peloton the most, and consistently cares and motivates other around him or her self will be one of the nominees selected to received the “highest honor prize”.

   •     excluding a group of less than 30 people.

   •     judged by photos taken by official at every 10 km of the route, starting at ten kilometers after the starting point

   •     The head marshal will make the final decision.

 

2. Every rider that passes the finish line will receive the “Dog Tag medal”.

 

Dog Tag medals are medals given to military personnel for them to remember the services they did for their grateful nation.

In this case the Dog Tag Medal is given to successful riders of his or her Peloton.

 

Each competitor will also get to sign their names on to the prestigious honor board.

 

3. A rider who break away to the finish line alone or did not participated in a peloton will be disqualified from the honor awards. (Unless he or she has help leading the peloton for most of the tournament.)

 

4. All riders must comply to the following rules and regulations.

 

4.1 All riders must strictly follow the traffic laws without fail.

4.2 The bicycle should be suitable or adaptable to all road conditions.

 

          4.2.1. There are rough and non-asphalt roads on the course. The riders should also bring extra equipments or spare parts in case of emergency.

 

4.3 All riders must use hand symbols to warn following riders of approaching obstacles.

4.4 All riders must always be courteous and respectful of one another.

4.5 All riders must have a fully functioning bicycle in a ready condition before joining this event.

4.6 The littering of rubbish of any kind, including water bottles and gel supplement is strictly prohibited. All rubbish must be disposed in rubbish bins.

4.7 Dress up in your coolest outfit, as long as it complies to the safety guidelines. Also, as a symbolic of this event please wear your mustache creatively.

4.8 There will be a “cool mustache” contest in the after party.

5. There will be no timing chip for this event.

 

This event is appropriate for riders who…

   1.    Are skillful enough to compete in a long-distance event.

   2.    Are skilled in leading, cycling and drafting in groups.

   3.    Have a good sense of sportsmanship and helpful to others.

   4.    Respect tournament rules, traffic laws, and fellow competitors.

   5.    Are not deterred by natural and artificial obstacles.

   6.    Are mindful of the environment.

 

All applicants receive..

   1.    Peloton of Gentlemen Classic souvenir bicycle cap.

   2.    Free breakfast and drinks.

   3.    Free Lunch and drinks after finish line.

     4.    There are two water points along the route.

     5.    A discount in the next Peloton of the Gentlemen tournament.

 

Awards
 

 1.   The cyclist that help leading the peloton for most of the tournament will receive the PELOTON HONOR POSTER, which has been signed by all participants to commemorate the championship.

   2    All participants will receive dog tag medal as a souvenir. 

                             

 

Route

 

120 km distance

 

NOTE  the first 50 cyclists that are ready at the starting line will get to ride through the Italian styled shopping complex, Palio Khao Yai.
 

Water Point

   1     Water and electrolyte refilling service.

   2     Water bottles and electrolyte arrange on table, ready for pickup.

Point 1 38 Cafe & Farm Coffee shop at 51 KM

Point 2 Suan Toon Jai Cafe at 85 KM

 

Route Management

 

1.  Ambulance

2. Marshal teams accompanying pelotons at major intersections.

3. Medical services

          3.1 Medical Team, doctors nurses, emergency staffs and                        ambulances.

          3.2 Participants may pause or withdraw if there is any injury or            accidents.

 

Judgment of the Route

 From the judges’s photo at every 10 km distance along the route after the first 10 km rolling start will be use for judging the honor award. The head marshal’s final decision will be final.

 

Venue

 

Peloton of  Gentlemen Classic , the first cycling tournament to be held at Palio Khao Yai.

 

With intention to re-cooperate again in the future for partnership to promote development of sport- tourism and  eco-tourisms so that  it can become a sustainable tourist attraction in low seasons in this area.

 

Registration Procedures

 

Cyclists can register and receive race pack during the designated time at the building next to Palio Khao Yai’s parking lot.

 

Please bring the following important documents for registration:

 • ID card or passport of the applicant.  
 • Confirmed email with paid payment.
 • Receiving race pack for others must provide a copy of the other applicant’s ID card or passport.

 

Timing

 

Peloton of Gentlemen Classics is a non-competitive cycling event.  There will be no timing in the race.

 

 •  A gun start will be use to signify the start of the race.
 • There are no age categories in this race.
 • When a rider has entered the finish line, the riders must bring their BIB number to receive the medal and food in the ceremony area.

 

Parking

-Palio Khao Yai’s parking lot and Balios Hotel for 300 cars.

-Ban Moo See school is about 1 Km from Palio Khao Yai

-Wat Moo See, opposite to Ban Moo See school, is about 1 Km from Palio Khao Yai

 

Map and Chart

 

 

Accommodation

 

Athletes and followers can book Palio Khao Yai at special rate of 40-60% discount.  Phone number 0 4436 5888

Register for application through www.farmchokchaisport.com

 

Payment

 

Major Credit Cards, E-Banking or transfer to:

 

    Account Name: Chokchai International Co., Ltd.

    Krung Thai Bank Public Company Limited Saphanmai Branch

    Current Account number 065-6-01488-1

 

Credit Card

 

Note: The system will maintain the application for a period of 3 days (72 hours starting from the application time).  If it is over the time for payment, the application will be canceled and open to others to apply.

 

Accident Insurance

 

All athletes who apply and pay before September 15, 2017 will be covered by an accident insurance on the date of the event, starting from Saturday of September 30, 2017 from 12 am to 12 pm.

 

Application number: 800 participants

Application fee: THB 900

 

Schedule

 

Friday 29th of September 2017

3:00 - 8:00 pm : Registration at parking lot, Palio Khao Yai register point.

 

Saturday 30th of September 2017

5:00 am - 6:30 am : Registration. Breakfast. Present at the starting point.

6:30  am : Assembly  to explain and emphasizing on the purpose of this race and regulations.

7:00 am : Event release at the starting point of the rear parking lot.  The first 50 cyclists ready in line will receive the privilege to ride through Palio, the Italian style shopping mall.

11:00 am : souvenir giving to every cyclist who enter the finish at the center stage of Piazza Palio.

2:00 pm :  Honor Award ceremony and the Gentlemen Mustache contest.

 

Contact

Email: farmchokchaisport@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/farmchokchaisport

Telephone: 02-5322846-8 ext. 1680, 1681

Mobile: 092- 639 9322